CII thu phí kỷ lục 11 tỷ đồng trong một ngày

Trong ngày 16/2/2024, doanh thu phí cầu đường của CII đạt 11 tỷ đồng, là [...]