Clip demo AI Sora tạo ra được rò rỉ, chất lượng chân thực đến mức có thể làm người dùng nghi ngờ về thực tại

Nếu chỉ nhìn lướt qua, người dùng sẽ khó có thể phân biệt được đâu [...]