Chuyện gì đang xảy ra với Google: CEO Sundar Pichai bị kêu gọi từ chức, để công ty gặp thất bại liên tiếp đến khó hiểu

Google đang cần một sự chuyển đổi "có nghĩa là loại bỏ những người đã [...]