Công bố thước phim quý về nhật thực trên sao Hỏa

Tuần trước, mặt trăng Phobos của sao Hỏa đã đi qua giữa sao Hỏa và [...]