Chiêu lừa đảo việc làm “nở rộ” ở nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đánh vào khát khao tìm việc của giới trẻ

Mức phí để được “nhận việc” giao động từ vài chục triệu đến hàng tỷ [...]