Công trình Nhà máy VinFast có tiến độ nhanh như chớp là chuyện nhiều người [...]