Houthi dọa tiếp tục tấn công tàu Anh trên Biển Đỏ, IDF khẳng định hủy diệt Hamas

Lực lượng Houthi tại Yemen hôm qua (3/3) tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì [...]