Đức thừa nhận cuộc họp của tướng lĩnh về Ukraine bị rò rỉ

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận cuộc thảo luận bí mật giữa các quan chức [...]