Sáng kiến mới giúp Ukraine thoát khủng hoảng đạn pháo

Sau những khó khăn ban đầu, các nước châu Âu dường như đang tập hợp [...]