Israel tuyên bố ngừng đàm phán với Hamas về con tin

Israel dừng đàm phán ngừng bắn ở Gaza sau khi Hamas từ chối yêu cầu [...]