Tham vọng vượt công trình lớn nhất thế giới của Trung Quốc, láng giềng Việt Nam chi 40 tỷ USD xây siêu dự án gây choáng

Siêu cảng container tự động 40 tỷ USD đang được láng giếng Việt Nam xây [...]