Thêm một tỉnh sát TP HCM muốn lên TP trực thuộc trung ương, sẽ có hai sân bay

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, địa phương này sẽ vượt qua ngưỡng thu [...]