Xác thực sinh trắc học không phải để an toàn cho việc chuyển tiền, đây mới là lý do chính!

Nhận định trên được nêu trong tham luận của Luật sư Trương Thanh Đức tại [...]