Tiết lộ lương ‘khủng’ của phi công

Tại Mỹ, mức lương trung bình của phi công lên đến 200.000 USD. Sự khác [...]