Sau khi Từ Hi chết, căn phòng bí mật thông với phòng ngủ bị mở ra, đến cháu gái cũng cảm thấy xấu hổ!

Mật thất bên trong phòng ngủ của Từ Hi Thái hậu chứa thứ người đời [...]