Bãi cọc Bạch Đằng phát lộ sau gần nghìn năm vùi dưới bùn: UNESCO tới khảo sát thực địa

Sau khi các bãi cọc được phát lộ, chúng ta có thể tận mắt thấy [...]