Một ngành nhiều tiềm năng tại Việt Nam nhưng cực khó khăn để có thể tuyển dụng nhân tài

Để tuyển dụng nhân sự có trình độ cao trong lĩnh vực này, các nhà [...]