Nga coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ thực chất với Việt Nam

Tại Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt - [...]