Động đất có độ lớn 4.0 xảy ra ở Kon Tum

Trưa 5/3, trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra ở khu vực huyện [...]