Động thái mới của người mua trước thềm Luật mới có hiệu lực từ 1/8

Nhiều người tranh thủ “xuống tiền” trước khi Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật [...]