Vì sao nhiều công chức chưa nhận được lương theo mức mới từ ngày 1-7?

Việc chưa thực hiện chi trả tiền lương của công chức theo mức lương cơ [...]