Dùng AI “vẽ” khuôn mặt của Càn Long, Phổ Nghi theo phong cách thế kỷ 21: Có 2 người đẹp như diễn viên

Hoàng đế Càn Long và Phổ Nghi khi diện theo phong cách thế kỷ 21 [...]