Tìm ra điểm yếu, Nga quyết tâm diệt sạch F-16 của Ukraine nhận từ phương Tây

Nga đẩy mạnh tập kích hàng loạt căn cứ không quân Ukraine, phá hủy hoặc [...]