Facebook lỗi toàn cầu, người dùng không thể đăng nhập

Tối 5/3, nhiều tài khoản Facebook ở Việt Nam gặp tình trạng bị đăng xuất [...]