Việt Nam vượt Ấn Độ, xuất khẩu lớn thứ hai thế giới một mặt hàng quan trọng, Mỹ và Trung Quốc là người mua lớn nhất

Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu điện thoại di động lớn thứ [...]