Cà phê, sầu riêng, gạo liên tục trúng giá đầu năm

Nhu cầu thị trường thế giới tăng trong khi nguồn cung hạn chế giúp giá [...]