Hàng triệu USD từ Mỹ sắp ‘đổ’ vào Việt Nam đầu tư sản xuất chip

Hiện nay, Việt Nam được nhiều doanh nghiệp đặt các cơ sở sản xuất chip, [...]