Cơ hội vàng cho giới trẻ với ngành công nghiệp có thể giúp Việt Nam tạo đột phá

Ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD này Việt Nam có đủ [...]

Hàng triệu USD từ Mỹ sắp ‘đổ’ vào Việt Nam đầu tư sản xuất chip

Hiện nay, Việt Nam được nhiều doanh nghiệp đặt các cơ sở sản xuất chip, [...]