‘Ngựa thồ’ C-130 Mỹ thả 38.000 suất ăn xuống Dải Gaza

Không quân Mỹ đã thực hiện đợt thả lương thực đầu tiên xuống Dải Gaza, [...]