Nga triệu Đại sứ Đức vì vụ lộ ghi âm nội dung mật

Hôm nay (4/3), Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Đức, sau khi báo [...]