Tín dụng bất ngờ tăng trưởng âm trong tháng 1

Sau khi tăng tốc mạnh mẽ trong những tuần cuối năm 2023, dư nợ tín [...]