TP Hồ Chí Minh và TP Sơn La được UNESCO công nhận là thành viên của “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”

Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO, Đại sứ Nguyễn Thị Vân [...]