‘Ukraine vẫn duy trì được khả năng chiến đấu và có thể phản công lần nữa’

Tiềm lực của Quân đội Ukraine vẫn còn khá mạnh và nếu được phương Tây [...]