Cây cầu bắc ngang ‘vết nứt Trái đất’ phá kỷ lục thế giới

Cây cầu bắc ngang ‘vết nứt trái đất’ phá kỷ lục thế giới. Nguồn: News China TV

Nguồn: News China

  • Tham khảo thêm

    Tàu ngầm hải quân có thể lặn sâu nghìn mét, nhưng thứ gì lại có thể khiến chúng phát nổ?