Ký hiệu biển số đường đôi và kết thúc đường đôi là gì?

Ký hiệu biển số đường đôi và kết thúc đường đôi là gì?- Ảnh 1.

Đường đôi là gì?

Theo quy định tại Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, đường đôi được định nghĩa là đường mà chiều đi và về được phân biệt bằng dải phân cách.

Dải phân cách ở giữa đường đôi được đặt cố định và thắt chặt hoặc hoàn toàn có thể vận động và di chuyển được.

Mỗi chiều đi và về của đường đôi có thể chia làm nhiều làn đường khác nhau dành cho các loại phương tiện gia lưu thông trong cùng một hướng.

Trường hợp chiều đi và chiều về được biệt bằng vạch sơn thì đó không phải đường đôi.

Ký hiệu biển số đường đôi và kết thúc đường đôi là gì?- Ảnh 1.

Biển số W.235: Bắt đầu đường đôi.

Đường đôi thường bị người tham gia giao thông nhầm với đường hai chiều. Theo Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT, đường hai chiều là đường dùng chung cho cả chiều đi và về trên cùng một phần đường xe chạy mà không có dải phân cách.

Điểm khác biệt quan trọng giữa đường đôi và đường hai chiều là ở dải phân cách:

– Đường đôi: Chiều đi và về của đường đôi được phân cách bằng dải phân cách.

– Đường hai chiều: Các chiều lưu thông phương tiện trên đường hai chiều được phan cách bằng vạch sơn.

Ký hiệu biển số đường đôi và kết thúc đường đôi là gì?

Căn cứ tại Điều 32 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ quy định như sau:

Ý nghĩa sử dụng các biển báo nguy hiểm và cảnh báo

32.1. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo có mã W với tên các biển như sau:

– Biển số W.201 (a,b): Chỗ ngoặt nguy hiểm.

– Biển số W.201 (c,d): Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe.

– Biển số W.202 (a,b): Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp.

– Biển số W.203 (a,b,c): Đường bị thu hẹp.

– Biển số W.205 (a,b,c,d,e): Đường giao nhau.

– Biển số W.235: Đường đôi.

– Biển số W.236: Kết thúc đường đôi ”.

Ký hiệu biển số đường đôi và kết thúc đường đôi là gì?- Ảnh 4.

Biển số W.236: Kết thúc đường đôi.

Như vậy, theo quy định trên, biển số đường đôi là biển số W.235. Biển số kết thúc đường đôi là biển số W.236.

Biển số đường đôi nhỏ hơn biển số kết thúc đường đôi nên người tham gia giao thông nên tránh nhầm lẫn giữa kú hiệu biển số đường đôi và biển số kết thúc đường đôi.

  • Tham khảo thêm

    Tàu ngầm hải quân có thể lặn sâu nghìn mét, nhưng thứ gì lại có thể khiến chúng phát nổ?