Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2024: Gửi 24 tháng có lãi suất tốt nhất

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2024: Gửi 24 tháng có lãi suất tốt nhất- Ảnh 1.
Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 3/2024: Gửi 24 tháng có lãi suất tốt nhất- Ảnh 1.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Đầu tháng 3/2024, khung lãi suất Ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ nằm trong phạm vi 1,7 – 4,9%/năm.

Cụ thể, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 – 2 tháng có chung mức lãi suất 1,7%/năm. Kỳ hạn 3 – 5 tháng là 2%/năm. Các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng đều cùng mức là 3%/năm.

Khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 18 tháng sẽ nhận mức lãi suất là 4,8%/năm.

Mức lãi suất cao nhất 4,9%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng

Trong khi đó, các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc sử dụng tài khoản thanh toán sẽ được hưởng lãi suất thấp là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 3/2024

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0.2%

1 Tháng

1.7%

2 Tháng

1.7%

3 Tháng

2.0%

4 Tháng

2.0%

5 Tháng

2.0%

6 Tháng

3.0%

7 Tháng

3.0%

8 Tháng

3.0%

9 Tháng

3.0%

10 Tháng

3.0%

11 Tháng

3.0%

12 Tháng

4.8%

13 Tháng

4.8%

15 Tháng

4.8%

18 Tháng

4.8%

24 Tháng

4.9%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

Nguồn: Agribank.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, lãi suất huy động Agribank áp dụng trong khoảng 1,7 – 4,2%/năm, theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, mức lãi suất áp dụng chung cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền kỳ hạn 1 – 2 tháng là 1,7%/năm. Hai kỳ hạn 3 – 5 tháng lãi suất là 2%/năm. Tại các kỳ hạn 6 – 11 tháng sẽ có lãi suất là 3%/năm.

Các kỳ hạn dài từ 12 – 24 tháng sẽ có mức lãi suất 4,2%/năm. Hiện, đây là mức lãi suất cao nhất Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Ngoài ra, mức lãi suất không đổi là 0,2%/năm dành cho tiền gửi không kỳ hạn và các tài khoản thanh toán.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 3/2024

Kì hạn

VND

Không kỳ hạn

0.2%

1 Tháng

1.7%

2 Tháng

1.7%

3 Tháng

2.0%

4 Tháng

2.0%

5 Tháng

2.0%

6 Tháng

3.0%

7 Tháng

3.0%

8 Tháng

3.0%

9 Tháng

3.0%

10 Tháng

3.0%

11 Tháng

3.0%

12 Tháng

4.2%

13 Tháng

4.2%

15 Tháng

4.2%

18 Tháng

4.2%

24 Tháng

4.2%

Tiền gửi thanh toán

0.2%

Nguồn: Agribank.

Agribank là ngân hàng có mạng lưới giao dịch và số lượng tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống. Số liệu mới nhất được công bố cho thấy, tổng huy động vốn năm 2023 của Agribank đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng.

Tổng tài sản của Agribank đến cuối năm 2023 đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Ngân hàng ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm đạt khoảng 25.300 – 25.400 tỷ đồng, tăng từ 14,5 – 15% so với năm trước.