BẾP GIA NHIỆT HIỂN THỊ SỐ

 – Tự động khởi động lại sau khi có sự cố mất điện đột ngột với cùng thông số cài đặt lúc đầu.