BỘ THỔI KHÍ LÀM KHÔ 12 VỊ TRÍ

 – Cấu trúc bể bằng thép không gỉ giúp thiết bị có thể sử dụng trong thời gian dài.