Bơm chân không V300 Buchi

  • Công suất hút: 1.8 m3/h.
  • Chân không tối đa: 5 mbar ± 2mbar
  • Số đâu bơm (number of steps (head) : 2
  • Ống kết nối: GL14
  • Nguồn điêṇ sử dụng : 100-240V, 50/60Hz.
  • Độ ồn: 32 – 52 dBA. (52dBA ứng 100% tai)
  • Nguồn điện tiêu thụ : 180 W.
  • Trọng lượng: 7.6 kg.
  • Kích thước: 200 x 321 x 291 mm (W x H x D)
  • Đạt tiêu chuẩn : CE/CSA/CUS