Bút Đo pH& Nhiệt Độ Điện Tử Hiển Thị Số Chống Vô Nước

  • Bút đo pH và nhiệt độ điện tử hiện số model pH55
  • Dung dịch chuẩn pH 4.01 và 7.01 mỗi loại 20 ml
  • 4 pin x 1.5V, hộp giấy đựng máy và hướng dẫn sử dụng (Tiếng Việt và tiếng Anh)