Kính hiển vi sinh học series B-1000

Sê-ri này có độ sáng vượt trội và khả năng tái tạo màu sắc đáng kinh ngạc, là một giải pháp đáng tin cậy cho các ứng dụng nghiên cứu và thường xuyên với tầm nhìn lên tới 24 mm.