NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 80 LÍT FTAC-703P HÀN QUỐC

 – Khi thời gian để khử trùng kết thúc, âm thanh còi kết hợp với xả hơi tự động bên trong thiết bị.