NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 60 LÍT FTAC-702P HÀN QUỐC

 – Khi thời gian để khử trùng kết thúc, âm thanh còi kết hợp với xả hơi tự động bên trong thiết bị.