MÁY LY TÂM HIỆN SỐ TỐC ĐỘ MODEL DSC-102SD

 – Bộ hẹn giờ chính xác, thời gian thiết lập trong khoảng từ 0 đến 15 phút với bước nhảy 1 giây.