Ống hút pasteur 3ml (Transfer tip)

  • Mã code: 30-0138
  • Hãng sản xuất : Biologix Mỹ
  • Chất liệu nhựa PE
  • Tổng dung tích: 7.5ml
  • Chia vạch tới 3ml
  • Hộp có 500 cái
  • Tên gọi khác: ống nhỏ mẫu, ống hút mẫu