Hệ Thống Chưng Cất Đạm K355 Buchi ( Cải tiến)

Model K355
Nguồn(power): 230V, 50/60 Hz
Tiêu thụ năng lượng: 2200W
Cường độ: 9.5A
Weight: 17kg
Kích thước:  360 x 660 x 400 mm (L x H x D)
Khả năng phát hiện: ≥ 0.1 mg nitrogen
Khả năng điều chỉnh hơi: 30 – 100%
Sục hơi: 160ml/ 5 phút.
Hãng Buchi THụy Sĩ