TỦ ẤM ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN LOẠI 1 NGĂN

 – Cửa bên trong bằng kính chịu nhiệt cho phép quan sát trong tủ mà không làm mất nhiệt