TỦ CHỐNG ẨM CHÂN KHÔNG SANPLATEC MODEL UB-D type

 – Đồng hồ đo áp suất chân không: 1 pc, For 0 to – 0.1 Mpa