Bộ Xây dựng bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/năm

Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất [...]