Bộ Xây dựng bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/năm

Bộ Xây dựng chính thức bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/năm trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Bộ Xây dựng chính thức bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/năm trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng chính thức bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/năm trong dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Trong dự thảo lần 2 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (thay thế Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ), được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng ngày 5-3, cơ quan này đã bỏ đề xuất quy định mỗi cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được bán, cho thuê, cho thuê mua từ 3-5 căn nhà/năm.

Cụ thể, trong dự thảo mới nhất, tại Điều 7 quy định về điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ và đối với tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh, Bộ Xây dựng đã bỏ 3 phương án chế tài hạn mức bán, cho thuê bất động sản trước đó.

Thay vào đó, dự thảo Nghị định lần này chỉ quy định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thực hiện giao dịch theo pháp luật về dân sự, pháp luật về công chứng và phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 là các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Như vậy, dự thảo nghị định mới được đăng tải lấy ý kiến khác rất nhiều so với bản dự thảo đăng tải ngày 27-2. 3 phương án được Bộ Xây dựng bỏ ra khỏi Điều 7 gồm:

Phương án 1: Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3 đến 5 nhà ở hoặc 3 đến 5 căn hộ chung cư, trong 1 năm (12 tháng). Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai từ 5 đến 10 công trình xây dựng hoặc 5 đến 10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng, trong 1 năm (12 tháng).

Phương án 2: Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật có diện tích từ 1.000 m2 đến 2.000 m2 đất tại khu vực đô thị hoặc 3.000 m2 đến 5.000 m2 đất tại khu vực nông thôn; từ 1.000 m2 đến 2.000 m2 sàn xây dựng đối với nhà ở, công trình hỗn hợp có nhà ở hoặc từ 3.000 m2 đến 5.000 m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở.

Phương án 3: Cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ để cho thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 57 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15…

Một số chuyên gia lo ngại quy định điều kiện mỗi cá nhân chỉ được bán, cho thuê từ 3-5 căn nhà/năm có thể vi phạm quyền tự do kinh doanh của người dân.